കമ്മിൻ‌സ് സീരീസ്

ഹൃസ്വ വിവരണം:


സാങ്കേതിക ഡാറ്റ

ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

പെർഫോമൻസ് ഡാറ്റ

സവിശേഷതകൾ 50Hz 400-230V പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ
GENSETS പ്രൈം
ശക്തി
സ്റ്റാൻഡ് ബൈ
പവർ
എഞ്ചിൻ തരം എഞ്ചിൻ
ശക്തി
CyL ബോറെ സ്ട്രോക്ക് DSPL ഇന്ധനം
ബാക്ക്ട്രെയിസ്.
ഗവ അളവ് LxWxH
തുറന്ന തരം ഭാരം സിൽന്റ് ട്യൂപ്പ് ഭാരം
kW kVA kW kVA kW എംഎം എംഎം എൽ L / h എംഎം കി. ഗ്രാം എംഎം കി. ഗ്രാം
AJ22C 16 20 18 22 4B3.9-G11 20 4L 102 120 3.9 7.1 ഇലക്ട്രിക്കൽ 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
AJ28C 20 25 22 28 4B3.9-G1 24 4L 102 120 3.9 6.7 സാങ്കേതിക 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
AJ28C 20 25 22 28 4B3.9-G2 24 4L 102 120 3.9 6.7 ഇലക്ട്രിക്കൽ 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
AJ30C 22 28 24 30 4B3.9-G12 27 4L 102 120 3.9 8.5 ഇലക്ട്രിക്കൽ 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
AJ45C 32 40 35 44 4BT3.9-G1 36 4L 102 120 3.9 10 സാങ്കേതിക 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
AJ45C 32 40 35 44 4BT3.9-G2 36 4L 102 120 3.9 9.3 ഇലക്ട്രിക്കൽ 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
AJ55C 40 50 44 55 4BTA3.9-G2 50 4L 102 120 3.9 13.1 ഇലക്ട്രിക്കൽ 1900x800x1280 800 2480x1000x1400 1300
AJ70C 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 58 4L 102 120 3.9 13.1 ഇലക്ട്രിക്കൽ 1900x800x1280 900 2480x1000x1400 1300
AJ83C 60 75 66 83 4BTA3.9-G11 70 4L 102 120 3.9 20.1 ഇലക്ട്രിക്കൽ 1900x800x1280 900 2480x1000x1400 1300
AJ100C 68 85 75 94 6BT5.9-G1 86 6L 102 120 5.9 21.7 സാങ്കേതിക 2200x900x1350 1150 2280x900x1350 1700
AJ110C 80 100 88 110 6BT5.9-G1 86 6L 102 120 5.9 21.7 സാങ്കേതിക 2200x900x1350 1150 2280x900x1350 1700
AJ110C 80 100 88 110 6BT5.9-G2 86 6L 102 120 5.9 22 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2200x900x1350 1150 2280x900x1350 1700
AJ125C 90 113 99 124 6BT5.9-G2 106 6L 102 120 5.9 22 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2200x900x1350 1150 2930x1080x1650 1700
AJ125C 90 113 99 124 6BTA5.9-G2 106 6L 102 120 5.9 27 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2200x900x1350 1150 2930x1080x1650 1700
AJ140C 100 125 110 138 6BTAA5.9-G2 120 6L 102 120 5.9 30 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2350x900x1445 1150 3180x1130x1650 1700
AJ150C 110 138 124 151 6BTAA5.9-G2 120 6L 102 120 5.9 30 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2350x900x1445 1500 3180x1130x1650 1700
AJ175C 128 160 141 176 6BTAA5.9-G12 140 6L 114 135 8.3 34 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
AJ175C 128 160 141 176 6CTA8.3-G1 163 6L 114 135 8.3 42 സാങ്കേതിക 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
AJ175C 128 160 141 176 6CTA8.3-G2 163 6L 114 135 8.3 42 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
AJ200C 150 188 165 206 6CTA8.3-G1 163 6L 114 135 8.3 42 സാങ്കേതിക 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
AJ200C 150 188 165 206 6CTA8.3-G2 163 6L 114 135 8.3 42 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
AJ220C 160 200 176 220 6CTAA8.3-G2 183 6L 114 135 8.3 45 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2550x1020x1680 1800 3530x1180x2150 2650
AJ275C 200 250 220 275 6LTAA8.9-G2 220 6L 114 135 8.9 53 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2550x1020x1680 1850 3530x1180x2150 2900
AJ275C 200 250 220 275 6LTAA8.9-G3 230 6L 114 135 8.9 54 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2550x1020x1680 1850 3530x1180x2150 2900
AJ275C 200 250 220 275 MTA11-G2A 234 6L 125 14 10.8 55 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2700x1100x1800 2460 4120x1400x2150 3500
AJ275C 200 250 220 275 MTA11-G2 234 6L 125 147 10.8 52.9 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2700x1100x1800 2460 4120x1400x2150 3500
AJ275C 200 250 220 275 NTA855-GA 234 6L 140 152 14 53.4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2700x1100x1800 2460 4120x1400x2150 3500
AJ275C 200 250 220 275 NTA855-G1 234 6L 140 152 14 53.4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2700x1100x1800 2460 4120x1400x2150 3500
AJ300C 220 275 242 303 6LTAA9.5-G3 250 6L 140 152 9.5 65 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3100x1100x1850 3350 3530x1180x2150 2900
AJ300C 220 275 242 303 NTA855-G1A 264 6L 140 152 14 61.3 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
AJ345C 250 313 275 344 NTA855-G1B 284 6L 140 152 14 71.4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
AJ345C 250 313 275 344 NTA855-G2 284 6L 125 174 10.8 72 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
AJ360C 260 325 286 358 6LTAA9.5-G1 290 6L 116 148 9.5 73 സാങ്കേതിക 3100x1100x1850 2850 3530x1180x2150 2900
AJ345C 250 313 275 344 MTAA11-G3 284 6L 125 147 10.8 62.8 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
AJ385C 280 350 308 385 NTA855-G2A 313 6L 140 152 14 71.9 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
AJ385C 280 350 308 385 NTA855-G4 317 6L 140 152 14 75.3 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3100x1100x1850 3350 4580x1650x2450 4000
AJ415C 300 375 330 413 NTAA855-G7 343 6L 140 152 14 85.4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3500x1400x1900 3900 4280x1400x2150 4500
AJ415C 300 375 330 413 QSNT-G3 358 6L 140 152 14 86 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3250x1200x1850 3600 4580x1650x2450 4500
AJ415C 300 375 330 413 KTA19-G2 336 6L 159 159 18.9 86 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3500x1400x1900 3900 4280x1400x2150 4900
AJ440C 320 400 352 440 6ZTAA13-G3 340 6L 130 163 13 76.5 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3300x1360x2150 3900 4280x1400x2150 4500
AJ440C 320 400 352 440 NTAA855-G7A 366 6L 140 152 14 89.2 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3300x1360x2150 3900 4280x1400x2150 4500
AJ485C 350 438 385 481 6ZTAA13-G2 390 6L 130 163 13 89.1 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3300x1360x2150 3900 4580x1600x2500 4500
AJ500C 360 450 396 495 6ZTAA13-G4 400 6L 130 163 13 91.4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3500x1400x1900 3900 4580x1600x2500 4500
AJ500C 360 450 396 495 QSZ13-G2 400 6L 130 163 13 90.2 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3500x1400x1900 3900 4580x1650x2450 4500
AJ500C 360 450 396 495 6ZTAA13-G4 400 6L 159 159 18.9 98.1 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3500x1400x1900 3900 4580x1650x2450 4900
AJ550C 360 450 396 495 KTA19-G3 403 6L 159 159 18.9 97 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3500x1400x1900 3900 4580x1650x2450 4900
AJ550C 400 500 440 550 KTA19-G3A 448 6L 159 159 18.9 107 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3250x1200x1850 4100 4580x1650x2450 5200
AJ550C 400 500 440 550 KTA19-G4 448 6L 159 159 18.9 104 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3500x1400x1900 4100 4580x1650x2450 5200
AJ550C 400 500 440 550 KTAA19-G5 470 6L 159 159 18.9 113 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3500x1400x1900 4100 4580x1650x2450 5200
AJ630C 460 575 506 633 KTA19-G6 520 6L 159 159 18.9 132 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3600x1600x2250 4100 4580x1650x2450 5200
AJ630C 460 575 506 633 KTA19-G8 575 എസ്ടിബി 6L 159 159 18.9 139 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3600x1600x2250 4100 4580x1650x2450 5200
AJ685C 500 625 550 688 KTAA19-G6A 610stb 6L 159 159 18.9 127.8 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3600x1600x2250 4100 4800x1800x2500 5200
AJ685C 500 625 550 688 KT38-G 560 12 വി 159 159 37.8 127.8 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
AJ715C 520 650 572 715 QSK19-G4 574 6L 159 159 37.8 107 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
AJ755C 550 688 605 756 QSK19-G11X 667 എസ്ടിബി 12 വി 159 159 37.8 145 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
AJ785C 570 713 627 784 KTA38-G1 634 12 വി 159 159 37.8 148 സാങ്കേതിക 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
AJ825C 600 750 660 825 KT38-GA 647 12 വി 159 159 37.8 157 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
AJ825C 600 750 660 825 KTA38-G2 664 12 വി 159 159 37.8 167 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4450x1750x2430 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 12000
AJ880C 640 800 704 880 KTA38-G2B 711 12 വി 159 159 37.8 167 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4490x2060x2165 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 12000
AJ1000C 720 900 792 990 KTA38-G2A 813 12 വി 159 159 37.8 191 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4490x2060x2165 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 12000
AJ1100C 800 1000 880 1100 KTA38-G5 880 12 വി 159 159 37.8 209 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4490x2060x2165 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 12000
AJ1250C 900 1125 990 1238 KTA38-G9 1090stb 16 വി 159 159 37.8 251 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4490x2060x2165 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 12000
AJ1375C 1000 1250 1100 1375 QSK38-G5 1107 16 വി 159 159 50.3 274 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4989x2080x2282 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 12000
AJ1375C 1000 1250 1000 1375 KTA50-G3 1097 16 വി 159 159 50.3 254 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4989x2080x2282 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 12000
AJ1515C 1100 1375 1210 1513 KTA50-G8 1200 16 വി 159 159 50.3 289 ഇലക്ട്രിക്കൽ 5800x2090x2600 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 12000
AJ1625C 1180 1475 1298 1623 KTA50-GS8 1287 16 വി 159 159 50.3 309 ഇലക്ട്രിക്കൽ 5800x2090x2600 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 12000
AJ1855C 1350 1688 1485 1856 KTA50-G9 1656STB 16 വി 159 159 50.3 315 ഇലക്ട്രിക്കൽ 5800x2090x2600 10500 6058x2438x2591 / 20 അടി 10800

പ്രകടന ഡാറ്റ (കമ്മിൻ‌സ്)

സവിശേഷത 60HZ 220-127V പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ
GENSETS പ്രൈം
ശക്തി
സ്റ്റാൻഡ് ബൈ
പവർ
എഞ്ചിൻ തരം CyL ബോറെ സ്ട്രോക്ക് DSPL ഇന്ധനം
ബാക്ക്ട്രെയിസ്.
ഗവ നിശബ്‌ദ തരം കോം‌പാക്റ്റ് പതിപ്പ്
അളവ് LxWxH ഭാരം
kW kVA kW kVA എംഎം എംഎം എൽ L / h എംഎം കി. ഗ്രാം
AJ35C 24 30 26 33 4B3.9-G2 4L 102 120 3.9 8.6 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2280x1000x1250 1150
AJ55C 40 50 44 55 4BT3.9-G2 4L 102 120 3.9 10.7 സാങ്കേതിക 2400x1000x1250 1320
AJ70C 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 4L 102 120 3.9 17.4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2500x1000x1250 1480
AJ90C 68 85 75 94 4BTAA3.9-G11 4L 102 120 3.9 20.1 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2700x1000x1250 1560
AJ110C 80 100 88 110 6BT5.9-G2 6L 102 120 5.9 28.5 സാങ്കേതിക 2900x1100x1600 2200
AJ140C 100 125 110 138 6BTA5.9-G2 6L 102 120 5.9 31 ഇലക്ട്രിക്കൽ 2900x1100x1600 2270
AJ155C 112 140 123 154 6BTAA5.9-G2 6L 102 120 5.9 34 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3000x1100x1600 2380
AJ165C 120 150 132 165 6BTAA5.9-G12 6L 102 120 5.9 38 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3100x1100x1600 2410
AJ200C 150 188 165 206 6CTA8.3-G2 6L 114 135 8.3 44 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3200x1100x1700 2460
AJ220C 160 200 175 220 6CTAA8.3-G2 6L 114 135 8.3 49 സാങ്കേതിക 3400x1200x1700 2540
AJ250C 180 225 195 248 6LTAA8.9-G2 6L 114 145 8.9 59 സാങ്കേതിക 3600x1300x1900 2650
AJ275C 200 250 220 275 6LTAA8.9-G3 6L 114 145 8.9 62 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3600x1300x1900 2650
AJ300C 220 275 242 303 NT855-GA 6L 140 152 14 53.4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3900x1400x2200 3100
AJ345C 250 313 275 344 NTA855-G1 6L 140 152 14 73.4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3900x1400x2200 3100
AJ385C 280 350 308 385 NTA855-G1B 6L 140 152 14 71.4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3900x1400x2200 3150
AJ415C 300 375 330 413 6ZTAA13-G3 6L 130 163 13 81 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3900x1400x2200 3230
AJ440C 320 400 352 440 NTA855-G3 6L 140 152 14 87 ഇലക്ട്രിക്കൽ 3900x1400x2200 3230
AJ500C 360 450 396 495 6ZTAA13-G2 6L 130 163 13 89.1 സാങ്കേതിക 4500x1800x2200 4200
AJ500C 360 450 396 495 QSZ13-G2 6L 130 163 13 90.2 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4500x1800x2200 4200
AJ500C 360 450 396 495 KTA19-G2 6L 159 159 18.9 98 സാങ്കേതിക 4500x1800x2200 4200
AJ550C 400 500 440 550 QSZ13-G3 6L 130 163 13 104.1 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4500x1800x2200 4300
AJ550C 400 500 440 550 KTA19-G3 6L 159 159 18.9 111 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4500x1800x2200 4300
AJ625 450 563 495 619 KTA19-G3A 6L 159 159 18.9 121 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4500x1800x2200 4300
AJ660C 480 600 528 660 KTAA19-G5 6L 159 159 18.9 134 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4600x1800x2200 4420
AJ755C 550 688 605 756 KTAA19-G6A 6L 159 159 18.9 145 ഇലക്ട്രിക്കൽ 4600x1800x2200 4420
AJ865C 630 788 693 866 KTA38-G 12L 159 159 37.8 154 ഇലക്ട്രിക്കൽ 20 ജിപി 7500
AJ1000C 728 910 801 1001 KTA38-G2 12L 159 159 37.8 204 ഇലക്ട്രിക്കൽ 20 ജിപി 7500
AJ1100C 800 1000 880 1100 KTA38-G2A 12L 159 159 37.8 225 ഇലക്ട്രിക്കൽ 20 ജിപി 7800
AJ1250C 900 1125 990 1238 KTA38-G4 12L 159 159 37.8 245 ഇലക്ട്രിക്കൽ 20 ജിപി 7800
AJ1375C 1000 1250 1100 1375 KTA38-G9 12L 159 159 37.8 259.87 ഇലക്ട്രിക്കൽ 20 ജിപി 8500
AJ1515C 1100 1375 1210 1513 KTA50-G3 16L 159 159 50.3 291 ഇലക്ട്രിക്കൽ 40 എച്ച്ക്യു 11000
AJ1750C 1260 1575 1386 1733 KTA50-G9 16L 159 159 50.3 331 ഇലക്ട്രിക്കൽ 40 എച്ച്ക്യു 12600

കമ്മിൻ‌സ് എഞ്ചിൻ‌ ആമുഖം:

1919 ൽ ഇൻഡ്യാനയിലെ കൊളംബസിൽ വില്യം ഗ്ലാന്റൺ ഇർവിൻ, പ്രാദേശിക മെക്കാനിക് ക്ലെസി കമ്മിൻസ് എന്നിവരാണ് കമ്മിൻസ് എഞ്ചിൻ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്. 20 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു, എന്നാൽ ധാരാളം പ്രചാരത്തിലുള്ള സഹിഷ്ണുത പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിലും, 1933 വരെ ചെറിയ റെയിൽ‌വേ സ്വിച്ചറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച അവരുടെ മോഡൽ എച്ച് വിജയകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. 1952 മുതൽ 1959 വരെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ട്രക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ പകുതിയിലേറെയും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര റോഡ് നിർമ്മാണ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൽ കുമ്മിൻസ് എൻ സീരീസ് എഞ്ചിനുകൾ വ്യവസായ പ്രമുഖനായി. 1960 കളിൽ കമ്പനി ഷോട്ടുകളിൽ ഒരു അസംബ്ലി പ്ലാന്റ് തുറന്നു, സ്കോട്ട്ലൻഡ് (1996 ൽ അടച്ചു). 2013 ആയപ്പോഴേക്കും 197 രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും കമ്മിൻസിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

കുമ്മിൻസ് എഞ്ചിൻ ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൽ അനന്തര വിപണന പിന്തുണ, മിഡ് റേഞ്ച്, ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി, ഹൈ-പവർ എഞ്ചിനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓൺ-ഹൈവേ, ഓഫ്-ഹൈവേ ഉപയോഗത്തിനായി കമ്മിൻ‌സ് ഡീസൽ‌, പ്രകൃതിവാതകത്തിൽ‌ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകൾ‌ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുകയും വിപണനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹെവി-മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി ട്രക്ക്, ബസ്, വിനോദ വാഹനം (ആർ‌വി), ലൈറ്റ്-ഡ്യൂട്ടി ഓട്ടോമോട്ടീവ്, നിർമ്മാണം, ഖനനം, സമുദ്രം, എണ്ണ, വാതകം, റെയിൽ‌വേ, സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യാവസായിക ഉപയോഗങ്ങൾ അതിന്റെ വിപണികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

1988.5 മുതൽ ഡോഡ്ജ് റാം ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി പിക്കപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 5.9 ലിറ്റർ ഇൻ-ലൈൻ ആറ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാവുന്ന കമ്മിൻസ് ഉൽപ്പന്നം. 2007.5 ൽ, കമ്മിൻ‌സ് സ്‌ട്രെയിറ്റ് ആറ് എഞ്ചിന്റെ 6.7 ലിറ്റർ പതിപ്പ് റാം പിക്കപ്പിൽ ഓപ്ഷണലായി. 2008 ൽ, 1998-2001 മോഡൽ ഇയർ ക്രിസ്‌ലർ ഡോഡ്ജ് റാം ട്രക്കുകൾ, മോഡൽ 2500 അല്ലെങ്കിൽ 3500 എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ആക്ഷൻ സ്യൂട്ടിൽ കുമ്മിൻസ് ഒരു പ്രതിയായിരുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മിൻസ് ഐ‌എസ്‌ബി 5.9 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 53 പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ്. കേസ് തീർപ്പാക്കി, പക്ഷേ ചില യോഗ്യതയുള്ള ക്രിസ്‌ലർ ഉടമകൾക്ക് ബ്ലോക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 500 ഡോളർ ലഭിച്ചേക്കാം, ഇത് ഒരു ശീതീകരണ ചോർച്ച സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടു.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡാർലിംഗ്ടണിൽ കമ്മിൻസിന് ഒരു സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമുണ്ട്, അവിടെ യൂറോപ്യൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ, ഏഷ്യൻ വിപണികൾക്കായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

എഞ്ചിൻ സവിശേഷത

കമ്മിൻസ് ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്:

1. സിലിണ്ടറിന് 4 വാൽവുകൾ, പ്രത്യേകമായി സ്പ്രിംഗ്. വെള്ളം; എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ടർബോ, നാല് സ്ട്രോക്ക്, തണുത്ത വായു തരത്തിനുള്ള ഇൻലെറ്റ് വാട്ടർ, നേരിട്ടുള്ള ഇന്ധന ഇഞ്ചക്ഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ.

2. നൂതന ഇ‌എഫ്‌സി ഇലക്ട്രോണിക് ഗവർ‌ണറുമൊത്തുള്ള പി‌ടി ഇന്ധന ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ഡീസൽ‌ എഞ്ചിൻ‌ സ്ഥിരമായ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന നിരക്ക് 0 മുതൽ 5% വരെ (സ്ഥിരമായ വേഗത) സജ്ജമാക്കാൻ‌ കഴിയും, ഇത് വിദൂര പ്രവർ‌ത്തന നിയന്ത്രണം തിരിച്ചറിയാനും സ്വപ്രേരിത നിയന്ത്രണം എളുപ്പത്തിൽ‌ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും, ടോർക്ക് സിൻക്രണസ് എക്‌സിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം പെട്ടെന്നുള്ള ലോഡ് വർദ്ധനവിന് കീഴിൽ എഞ്ചിൻ വേഗത്തിൽ ഭ്രമണ വേഗത വീണ്ടെടുക്കുന്നു.

3. എഞ്ചിൻ കഴിക്കുന്ന മാനിഫോൾഡിലെ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ വേഗത്തിൽ / വിശ്വസനീയമായ എഞ്ചിൻ ആരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൈവരിക്കുക.

4. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ജ്വലന പ്രക്രിയ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തു, ഇന്ധന ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുക, ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത, 15000 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഓവർഹോൾ സമയം, വ്യവസായ രംഗത്തെ മുൻ‌നിരയിലുള്ളത്; കുറഞ്ഞ ഇന്ധന ഉപഭോഗം, കുറഞ്ഞ ചെലവിന്റെ ഉപയോഗം, ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത, സുരക്ഷ എന്നിവ.

5. കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം ആരംഭിക്കുക.


 • മുമ്പത്തെ:
 • അടുത്തത്:

 • നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

  നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക

  ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

  നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

  നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക