കമ്മിൻസ്

  • CUMMINS SERIES

    കമ്മിൻ‌സ് സീരീസ്

    ഹോങ്‌ഫു എജെ-സി സീരീസ് കമ്മിൻസ് എഞ്ചിൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹോങ്‌ഫു എജെ-സി സീരീസ് ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയോടെയാണ്, ഉപയോഗ വില വിലകുറഞ്ഞതാണ്, കൂടുതൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവിതം, എളുപ്പമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി. പവർ സ്റ്റേഷൻ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ഫാക്ടറികൾ, ആശുപത്രികൾ, ഖനന വ്യവസായം എന്നിവയിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക